'Ελεγχος συσκευής 8.06€

   'Ελεγχος πραγματοποιείται : 

  • Πριν απο κάθε επισκευή για να διαπιστώσουμε αν υπάρχουν επιπλέον βλάβες που ίσως να μην γνωρίζετε.
  • 'Οταν δεν είναι εμφανή η βλάβη της συσκευής σας.