Πλήκτρο on/off 55€

Συνήθη προβλήματα που επιβεβαιώνουν οτι το πλήκτρο on/off χρειάζεται αντικατάσταση είναι τα εξής :

  • Δεν ανταποκρίνεται στο πάτημα
  • Κολλάει μερικές φορές λόγω φθοράς απο χρήση ή απο οξείδωση που μπορεί να έχει επηρεάσει την λειτουργικότητά του πλήκτρου

Με την αντικατάσταση του πλήκτρου on/off παρέχεται εγγύηση ενός(1) έτους.