Μπροστινή κάμερα 55€

Συνήθη προβλήματα που επιβεβαιώνουν οτι η μπροστινή κάμερα χρειάζεται αντικατάσταση είναι τα εξής :

  • 'Οταν δεν εστιάζει σωστά ο φακός με αποτέλεσμα να είναι θολή η εικόνα σε φωτογραφία και βίντεο.
  • Εάν υπάρχουν στίγματα στη φωτογραφία και στο βίντεο.

Με την αντικατάσταση της μπροστινής κάμερας παρέχεται εγγύηση ενός(1) έτους.