Πλήκτρο αφετηρίας 45€

Συνήθη προβλήματα που επιβεβαιώνουν οτι το πλήκτρο αφετηρίας χρειάζεται αντικατάσταση είναι τα εξής :

  • 'Οταν έχει ραγίσει το πλήκτρο
  • Όταν χρειάζεται πίεση για να λειτουργήσει
  • Σε περιπτώσεις που λειτουργεί περιοδικά ή και καθόλου

Με την αντικατάσταση του πλήκτρου αφετηρίας παρέχεται εγγύηση ενός(1) έτους.