Πίσω κάμερα 80€

Συνήθη προβλήματα που επιβεβαιώνουν οτι η πίσω κάμερα χρειάζεται αντικατάσταση είναι τα εξής :

  • 'Οταν δεν εστιάζει σωστά ο φακός με αποτέλεσμα να είναι θολή η εικόνα σε φωτογραφία και βίντεο.
  • Στίγματα σε φωτογραφία και βίντεο.
  • 'Οταν τρεμοπαίζει ο φακός με αποτέλεσμα η εικόνα να είναι κουνημένη.

Με την αντικατάσταση της πίσω κάμερας παρέχεται εγγύηση ενός(1) έτους.