Επισκευή Μητρικής Πλακέτας (chip ήχου) 70€

Συνήθη προβλήματα που επιβεβαιώνουν ότι το chip του ήχου χρειάζεται επισκευή είναι τα εξής:

  • Δεν λειτουργεί το ακουστικό κατά την διάρκεια της κλήσης
  • Το εικονίδιο της ανοιχτής ακρόασης είναι γκρι κατα την διάρκεια της κλήσης 
  • Η συσκευή δεν έχει ήχο
  • Δεν λειτουργεί το μικρόφωνο