Θύρα φόρτισης 40€

Συνήθη προβλήματα που επιβεβαιώνουν οτι η θύρα φόρτισης  χρειάζεται αντικατάσταση είναι τα εξής :

  • Η συσκευή δεν φορτίζεται ή δεν μπορεί να συγχρονιστεί με τον υπολογιστή 
  • Η θύρα έχει οξειδωθεί απο υγρασία 
  • 'Οταν δεν κάνει καλή επαφή το καλωδιο φόρτισης 

Με την αντικατάσταση της θύρας φόρτισης παρέχεται εγγύηση ενός(1) έτους.