Μικρόφωνο 35€

Συνήθη προβλήματα που επιβεβαιώνουν οτι το μικρόφωνο χρειάζεται αντικατάσταση είναι τα εξής :

  • 'Οταν κατά την κλήση , ο συνομιλητής δεν σας ακούει ή ακούγεστε πολύ χαμηλά.
  • Όταν κατά την κλήση ή/και την ηχογράφηση ο ήχος είναι παραμορφωμένος ή ακούγεται με διακοπές.
  • Όταν δεν λειτουργεί η ηχογράφηση ή υπάρχει υπερβολικός θόρυβος.

Με την αντικατάσταση του μικροφώνου παρέχεται εγγύηση ενός(1) έτους.