Μεγάφωνο 35€

Συνήθη προβλήματα που επιβεβαιώνουν οτι το μεγάφωνο χρειάζεται αντικατάσταση είναι τα εξής :

  • Σε περίπτωση που ο ήχος ακούγεται χαμηλά ή/και καθόλου.
  • 'Οταν ο ήχος είναι παραμορφωμένος ή λειτουργεί με διακοπές.

Με την αντικατάσταση του μεγαφώνου παρέχεται εγγύηση ενός(1) έτους.