Κεραία Wi-Fi 35€

Συνήθη προβλήματα που επιβεβαιώνουν οτι η κεραία του Wi-Fi χρειάζεται αλλαγή είναι τα εξής :

  • 'Οταν το σήμα του Wi-Fi είναι χαμηλό σε σχέση με παρόμοια συσκευή.
  • Όταν δεν βρίσκει δίκτυα.

Με την αντικατάσταση της κεραίας Wi-Fi παρέχεται εγγύηση ενός(1) έτους.