Διακόπτης σίγασης 35€

Συνήθη προβλήματα που επιβεβαιώνουν ότι ο διακόπτης σίγασης χρειάζεται αντικατάσταση είναι τα εξής :

  • 'Όταν ο διακόπτης έχει κολλήσει.
  • Όταν κατά την εναλλαγή του διακόπτη δεν ενεργοποιείται η σίγαση ή μπαίνει από μόνο του σε λειτουργία σίγασης.
  • Εάν λειτουργεί περιοδικά.

Με την αντικατάσταση του διακόπτη σίγασης παρέχεται εγγύηση ενός(1) έτους.