Θύρα ακουστικών 30€

Συνήθη προβλήματα που επιβεβαιώνουν οτι η θύρα ακουστικών χρειάζεται αντικατάσταση είναι τα εξής :

  • Όταν δεν ακούγεται καθόλου ο ήχος απο τα ακουστικά ή λειτουργεί μόνο το ενα.
  • Εάν δεν εφαρμόζει καλά το βίσμα των ακουστικών στην θύρα.
  • Εάν κατα την αυξομείωση της έντασης η συσκευή εμφανίζει την λειτουργία ακουστικών,ενώ δεν είναι συνδεδεμένα στην συσκευή.
  • Σε περίπτωση βλάβης απο υγρασία.
  • Εάν δεν λειτουργεί η αυξωμείωση της έντασης και η απάντηση της κλήσης, και δεν οφείλεται στα ίδια τα ακουστικά.

Με την αντικατάσταση της θύρας ακουστικών παρέχεται εγγύηση ενός(1) έτους.