Δόνηση 30€

Συνήθη προβλήματα που επιβεβαιώνουν ότι η δόνηση χρειάζεται αντικατάσταση είναι τα εξής :

  • Σε περίπτωση που η δόνηση δεν λειτουργεί ή κάνει περίεργο ήχο κατά την λειτουργία της.
  • Εάν λειτουργεί περιοδικά ή η συσκευή δονείται συνεχόμενα.

Με την αντικατάσταση της δόνησης παρέχεται εγγύηση ενός(1) έτους.