Φλας 20€

Συνήθη προβλήματα που επιβεβαιώνουν ότι το φλας χρειάζεται αντικατάσταση είναι τα εξής :

  • Όταν μένει μόνιμα αναμμένο.
  • Όταν δεν λειτουργεί καθόλου ή ο φωτισμός του είναι πολύ χαμηλός.

Με την αντικατάσταση του φλας παρέχεται εγγύηση ενός(1) έτους.