Ακουστικό 20€

Συνήθη προβλήματα που επιβεβαιώνουν ότι το ακουστικό χρειάζεται αντικατάσταση είναι τα εξής :

  • Σε περίπτωση που ο ήχος  ακούγεται χαμηλά ή/και καθόλου.
  • 'Οταν ο ήχος είναι παραμορφωμένος ή λειτουργεί με διακοπές.

Με την αντικατάσταση του ακουστικού παρέχεται εγγύηση ενός(1) έτους.